Over Buddingh Natuursteen

De oprichting van Buddingh Natuursteen vindt plaats in 1878. De grondlegger van het bedrijf, de uit Doesburg afkomstige Johan Huibert Buddingh, vestigt zich als steenhouwer in Wageningen.

Johan heeft twee zonen: Jo en Dirk. Beiden leren het steenhouwersvak van hun vader. Jo blijft bij zijn vader en zal het bedrijf later overnemen. Dirk vestigt zich in 1906 in Veenendaal. Hij woont en werkt in een schuurtje aan de rand van het dorp. Enkel met wat handgereedschap maakt hij onder andere dorpels, vensterbanken, stoepen, schoorsteenmantels en grafmonumenten. Hij draagt zijn vakkennis over aan de mensen die bij hem in dienst komen.

Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt moet Dirk twee jaar in militaire dienst. Hoewel broer Jo zolang de zaak waarneemt lopen de activiteiten van de Veenendaalse steenhouwerij in die periode sterk terug. Na zijn terugkeer in 1916 bouwt Dirk het bedrijf weer op en in 1929 koopt hij zijn eerste zaagmachine en schuurmachine.

Als de kinderloos gebleven Jo Buddingh in 1950 overlijdt worden de twee bedrijven samengevoegd en in 1965 worden alle activiteiten van de Wageningse steenhouwerij overgeheveld naar de Veenendaalse steenhouwerij.

Op dit moment wordt Buddingh Natuursteen geleid door de broers Diederik en Gerard Buddingh, die beiden al ruim 25 jaar in het bedrijf werkzaam zijn. Door de technische ontwikkelingen is het vereiste vakmanschap niet te vergelijken met dat van hun voorouders. Het einddoel is echter nog altijd hetzelfde: tevreden klanten die met een goed gevoel terugkijken op hun keuze voor Buddingh Natuursteen. Samen met 11 werknemers zetten Diederik en Gerard die traditie voort.